Dana 03. travnja 2020. godine (petak) s početkom u 10 sati održana je online informativna radionica Poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Radionici su prisustvovali predstavnici komunalnih poduzeća Azelija eko d.o.o. Ozalj, Čistoća Duga Resa d.o.o., te Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin. Cilj informativne radionice bio je predstavljanje Uputa za Prijavitelje i dokumentacije Poziva.

Poziv „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i financira se kroz Kohezijski fond.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu nabavom komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) otpada.

Prihvatljivi Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba koja je navedena u Odluci JLS o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova iznosi 1.480.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Prijave projektnih prijedloga u sustav eFondovi moguće su od 14. travnja 2020. do 30. rujna 2020.

Više informacija o Pozivu u prilozima.

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

PPT-OnlineRadionica

Skip to content