Dana 16. lipnja 2020. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, održala je konferenciju predstavljanja projekta „KaŽu5 EduKA II“ u prostorijama Obrtničke komore Karlovačke županije.

Opći cilj projekta „KaŽu5 EduKA II“ je jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije za uspješnije povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te upravljanje sustavom strateškog planiranja, a sve u svrhu poticanja regionalnog razvoja.

Na konferenciji su predstavljene projektne aktivnosti te usluge koje se besplatno pružati javnopravnim tijelima na području Karlovačke županije. Također, istaknuto je kako su djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije na raspolaganju istima za pružanje savjetodavne pomoći u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata, izradu strateških i provedbenih dokumenata, obrazovne i informativne aktivnosti te za umrežavanje u sferi ESI fondova.

Sudionike se pozvalo da se uključe u besplatne obrazovne aktivnosti na temu EU fondova koje započinju ovaj tjedan.

Zamjenica župana Karlovačke županije, Martina Furdek Hajdin, dala je podršku provedbi projekta „KaŽu5 EduKA II“ svojim pozdravnim govorom. Nadalje, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr. sc. Vilko Klasan održao je uvodnu riječ o značaju samog projekta kako za Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije, tako i za Karlovačku županiju u cjelini. Ravnatelj Tehničke škole Karlovac, Ivan Janković, prenio je sudionicima konferencije iskustva iz prakse u pripremi i provedbi projekta regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a navedeno je bilo omogućeno u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“.

Ukupna vrijednost projekta je 14.756.262,24 kuna, od kojih je 12.542.822,84 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je započeo 1. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023.

 

Skip to content