Održana konferencija projekta „KaŽu5 EduKA II“

Dana 7. listopada 2021. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: JURRA) održala je Konferenciju projekta „KaŽu5 EduKa II“ tehničke pomoći u dvorani restorana Kristal u Karlovcu.

Glavni cilj konferencije bio je predstavljanje projekta, projektnih aktivnosti, rezultata i primjera iz prakse u provedbi projekta „KaŽu5 EduKA II“.

U uvodnom obraćanju ravnatelj JURRA-e istaknuo je:

  • Hrvatskoj će, u narednom periodu, na raspolaganju biti 25,2 milijarde eura, kazao je ravnatelj agencije JURRA-e dr. sc. Vilko Klasan te dodao: Projekata ima puno i očekujemo da će ih biti još više jer taj “vodopad novaca” moramo se svi potruditi apsorbirati što više. To je zadaća ovog projekta – prijenos naših stručnih znanja, educirati ostale, pomoći im. Jer, jedino se znanje množi dijeljenjem i evo mi dijelimo znanje da bi ga umnožili i da bi što više projekata završili kako bi se naša županija što bolje razvijala, rekao je dr. sc. Vilko Klasan.

U pozdravnoj riječi županica Karlovačke županije Martina Furdek – Hajdin istaknula je važnost suradnje:

  • Na našim ljudima, na njihovoj kompetenciji i zalaganju će biti odgovornost i zalog koliko ćemo toga moći iskoristiti, naglasila je županica Martina Furdek – Hajdin.

Na konferenciji „KaŽu5 EduKA II“ predstavljeni su do sada postignuti rezultati nakon dvije godine provedbe.

U projekt tehničke pomoći do sada je uključeno 30 javnopravnih tijela. Neki od oblika stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projektnih prijedloga i provedbi, a koje pruža JURRA, koristili su za 80-ak projekata. Neki od njih su završili, a neki su još uvijek u provedbi.

  • To nije samo priprema i provedba, već je to i dobra i uredna provedba projekata. Tu je i savjetodavna pomoć vezana uz izradu raznih strateških dokumenata bez kojih niti jedan projekt ne može biti raspisan, rekla je Antonija Vučić, voditeljica projekta.

Do sada su djelatnici JURRA-e održali 106 edukacija kroz cikluse koji su tematski prilagođeni grupama polaznika, provedeno je 57 info aktivnosti te su sudjelovali u više od 30 priprema i programiranja na nacionalnoj i EU razini te izradi strateških dokumenata.

Sveukupno to nije mala brojka s obzirom da je 2020. cijela obilježena pandemijom i da se većina aktivnosti odvijala on-line. Nekako možemo svi zajedno biti ponosni na taj rezultat, dodala je Antonija Vučić.

O primjerima dobre suradnje u praksi govorili su Josipa Škrtić Pucarević, direktorica tvrtke Čistoća d.o.o. iz Duge Rese, Mladen Stipetić iz Grada Ogulina te Miroslav Cigić, direktor tvrtke Azelija eko d.o.o. iz Ozlja. Tehnička pomoć korištena je i u velikim projektima poput STREAM-a, Centra Nikola Tesla ili Regionalnih centara kompetentnosti i drugih.

U drugom dijelu Konferencije prezentaciju na teme: „Višegodišnji financijski okvir – Kohezijska politika 2021.-2027:“ i „Integrirani teritorijalni program – Prioriteti, alokacije, aktivnosti“ održala je Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Sudionici Konferencije imali su prilike iz prve ruke saznati važne i korisne informacije o mogućnostima EU financiranja projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Projekt tehničke pomoći „KaŽu5 EduKa II započeo je 1. travnja 2019. i traje do 31. prosinca 2020., kada će se vidjeti i konačni rezultati provedbe ovoga projekta.

Snimku Konferencije možete pogledati na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=KzQpJZ6E-mw

*Opći cilj projekta „KaŽu5 EduKA II“ je jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije za uspješnije povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te upravljanje sustavom strateškog planiranja, a sve u svrhu poticanja regionalnog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta je 14.756.262,24 kuna, od kojih je 12.542.822,84 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

 

Skip to content