1. siječnja održana je online sjednica radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027.

Ministrica MRRFEU-a, Nataša Tramišak na sjednici je  uvodno istaknula strateški okvir unutar kojeg se odvija rad pet radnih skupina na izradi programskih dokumenata  (Sporazum o partnerstvu, tri programa) iz područja Kohezijske politike. Polazište za rad radnih skupina predstavljaju aktualni prijedlozi EU uredbi (CPR, sektorske uredbe), odnosno na nacionalnoj razini strateški dokument Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. koja je upućena u proceduru usvajanja na Vladu RH.

Na sjednici su utvrđena članstva  po pojedinoj radnoj skupini:

 1. Radna skupina Pametna Hrvatska
 2. Radna skupina Zelena Hrvatska
 3. Radna skupina Povezana Hrvatska
 4. Radna skupina Solidarna Hrvatska
 5. Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj.

Osim toga, Odlukom Vlade RH od 5 studenog utvrdili su se sljedeći operativni programi vezani za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027.:

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. EFRR i KF MRRFEU
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. ESF+ MRMSOSP
 3. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. EFRR, KF, FPT MRRFEU.

Dodatno, potrebno je u budućem razdoblju donijeti odluke o utvrđivanju programa povezanih sa sigurnosnom, ribarstvenom i poljoprivrednom politikom

 1. Program Pomorstvo i ribarstvo EFPRA MPOLJ
 2. Program za Unutarnju sigurnost FUS MUP
 3. Program za Azil migracije i integraciju FAMI MUP
 4. Program za Upravljanje granicama i vizama IUGV MUP
 5. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike EPFRR i EPJF MPOLJ.

Na sjednici je također informirano da su sukladno tome uspostavljane radne skupine za programiranje za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.- 2027.  Načelo partnerstva se osigurava u suradnji s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima, što uključuje najmanje sljedeće partnere gradska i druga javna tijela, gospodarske i socijalne partnere te relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, znanstveno istraživačka zajednica, partnere u području okoliša i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, prava osoba s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Tijekom 2020. pokrenuta je izrada Teritorijalne strategije Panonske Hrvatske; Obuhvat teritorija Panonske Hrvatske proširen je s dosadašnjih pet na osam županija: Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Brodsko  -posavska, Virovitičko – podravska, Požeško – slavonska, Sisačko – moslavačka, Karlovačka i Bjelovarsko – bilogorska županija. JURRA- kao regionalni koordinator će identificirati područja/projekte od zajedničkog interesa i s potencijalom za ostvarenje međužupanijske suradnje a ujedno i redovito putem svojih kanala (dopisi, web stranica, profili na društvenim mrežama, bilten) izvještavati o novostima i mogućnostima za sudjelovanje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU sredstava u novoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027. Ispred JURRA-e imenovane su i osobe zadužene za pet sektora koje su područje interesa ( prehrambeno prerađivački sektor, IKT sektor,drvno prerađivački sektor, turistički sektor i metalo prerađivački sektor). Također su sukladno sektorima određene institucije, tvrtke, gospodarska udruženja te predstavnici znanstveno-istraživačkog, civilnog i javnog sektora koji će sudjelovati u radu  leadership grupama.

Skip to content