Dana 13. siječnja 2022. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održala je informativnu radionicu predstavljanja Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Na informativnoj radionici sudjelovalo je 39 sudionika.

Informativna radionica održana je za sve zainteresirane potencijalne prijavitelje i partnere na području Karlovačke županije. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju priliku prijaviti svoje projektne prijedloge za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za buduće projekte iz područja digitalne transformacije i zelene tranzicije. Svrha ovog Poziva jest pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna, od čega je iznos od 60.000.000,00 kuna rezerviran za Sisačko – moslavačku, Bjelovarsko – bilogorsku, Koprivničko – križevačku, Krapinsko – zagorsku, Varaždinsku te Međimursku županiju. Iznos od 100.000.000,00 kuna na raspolaganju je svim ostalim područjima Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno – tehničke dokumentacije je 400.000,00 kuna, a najviši iznos koji će se sufinancirati ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna.

Na informativnoj radionici predstavljeni su svi izazovi s kojima će se potencijalni prijavitelji i partneri susresti, a na kraju predstavljanja sa sudionicima je prokomentiran sam Poziv, kao i potencijalne projektne ideje koje su prihvatljive na ovom Pozivu.

Svim prijaviteljima i partnerima želimo puno sreće i uspješnu prijavu projektnih prijedloga te da će ih podnijeti najkasnije do 28. veljače 2022. do 16:00h.

Informativna radionica održana je u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content