Na 5. sjednici Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije koja je održana 15. ožujka 2023. u podrumskoj sali Ureda županice, predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, prezentirali su Nacrt Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. Isto tako, predstavljene su informacije o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, provedenom postupku savjetovanja s javnošću i završnom Izvješću o postupku vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. U vrednovanju je sudjelovalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i vanjski vrednovatelj Ekonomski institut, Zagreb.

Članovi Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije jednoglasno su dali pozitivno Mišljenje na prijedlog Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. te ga uputili na usvajanje Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

Skip to content