U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 15. studenog 2019. godine u hotelu Sheraton održana je 13. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa. Na dnevnom redu 13. sjednice usvojeni su prijedlozi izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Od strane Predstavničkih tijela, za svaku prioritetnu os Operativnog programa, sudionicima je predstavljeno izvješće o iskorištenosti bespovratnih EU sredstava, kao i prijedlozi za preraspodjelu neiskorištenih sredstava na one prioritetne osi koje imaju zadovoljavajuću apsorpciju te traže dodatna sredstva, a to su prioritetna os 3 “Poslovna konkurentnost” i prioritetna os 5 “Klimatske promjene i upravljanje rizicima”.
Na Sjednici su sudjelovali članovi Odbora za praćenje, među kojima i zamjenik ravnatelja Razvojne agencije karlovačke županije Krunoslav Kralj, predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.
Skip to content