U hotelu Westin, 24. veljače održana je 10. Međunarodna energetska konferencija o biomasi i OIE s naglaskom na budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva. U organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, raspravljalo se o temama drvne biomase i obnovljivih izvora energije koji su visoko na listi europskih prioriteta.

Konferencija se sastojala od tri tematska bloka: 1. Green deal i europske energetske politike, 2. Kretanja na tržištu i posljedice klimatskih promjena, 3. Drvna sirovina i pelet, a nakon svakog tematskog bloka slijedila je panel rasprava.

Neke od središnjih tema bile su energetska tranzicija, niskougljično gospodarstvo, ulaganja i financiranje, EU projekti i inovacije.

Konferencija je održana u vremenu loših prodajnih trendova na tržištu peleta, a posebice briketa i ogrjevnog drva. Prognoze nisu obećavajuće, drastično padaju cijene peleta i drvnog briketa, a smanjuje se i potražnja za drvnim gorivima, što se potvrdilo prošli tjedan na najvećem svjetskom sajmu u Veroni.

Stručnjaci su zaključili kako je situacija na tržištu vrlo ozbiljna i slojevita te da će, ako se nešto ne promijeni, proizvođači morati u još većoj mjeri otpuštati radnike i posljedično zatvarati proizvodnje.

Nakon usuglašavanja svih dionika, zaključci i preporuke s konferencije bit će upućeni nadležnim institucijama u Hrvatskoj i EU.

Ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencija Karlovačke županije sudjelovala je Danica Bago.

Skip to content