Dana 1. ožujka 2019.g.  u prostorijama ureda Karlovačke županije u 11,00 sati je održan koordinacijski sastanak u okviru moguće prijave projekta ispred Karlovačke županije i Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, na 3. poziv programa INTERREG DANUBE. Na sastanku su bili prisutni Zamjenica župana Karlovačke županije, Martina Furdek Hajdin, Pročelnik ureda župana g. Kristijan Čujko, g. Josip Ribar, Zapovjednik vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković a ispred JURRA nazočili su Zamjenik ravnatelja, g. Krunoslav Kralj, Ana Barković i Eva
Sobotik-Pavan. Zaključak sastanka je da postoji interes dionika za prijavu na ovaj poziv, nakon čega su dogovoreni prvi operativni koraci. Rok za prvi korak prijave je 8.03.2019. g.

Skip to content