Jedna od ključnih aktivnosti za uspostavu Regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima strojarstva te elektrotehnike i računalstva je nabava i opremanje specijaliziranih kabineta suvremenom opremom. Upravo na temu specijalizirane opreme kakva se koristi u realnom sektoru, dana 28. listopada 2022. godine organiziran je sastanak s predstavnicima karlovačke tvrtke Tvronica turbina d.o.o. Karlovac.

Na sastanku se razgovaralo o opremi čija se nabava uskoro planira, a koja će se koristiti u svrhu provođenja praktične nastave, vježbi i edukacije učenika i nastavnika. S obzirom da se radi o proizvodnoj opremi tj. nabavi CNC strojeva, linija, alatnih strojeva, simulatora, robotskih ruka, pokretnih traka te ostale profesionalne opreme i specijaliziranih računalnih programa, od izuzetne je važnosti da takva oprema bude usklađena sa sadašnjim i budućim potrebama gospodarstva.

Također, predstavnici tvrtke TTK organizirali su i kratak obilazak pogona za sudionike sastanka.

Sastanku su prisustvovali Ivan Mikšić, vlasnik TTK Karlovac, Damir Schiller, direktor, Dubravko Juričević i Zoran Mrkalj, profesori mentori Tehničke škole Karlovac, Mihael Dujam, predstavnik Karlovačke županije te Zoran Lukšić, voditelj projekta i Dina Šegavić Fanjak, administrator projekta iz Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Aktivnost nabave specijalizirane opreme provodi se u sklopu projekata: „RCK-STRuKA“ i „RCK KARijERA“, financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020..

Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi oko 45 milijuna kuna. JURRA Karlovačke županije bila je zadužena za izradu projektnih prijava te pruža stručnu pomoć u provedbi oba projekta Tehničkoj školi Karlovac.

Skip to content