U srijedu, 18. rujna 2019. godine, u dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak za uspostavu Partnerstva u pripremi i provedbi projekta Regionalnih centara kompetentnosti u podsektoru strojarstva te elektrotehnike i računalstva, a za koji je objavljen natječaj iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima i modalitetima suradnje kao i definiranju projektnih aktivnosti koje bi pojedini Partner provodio.

Sastanku su nazočili potencijalni Partneri: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Učilište Praxis, Algebra d.o.o., Obrtničko učilište Zagreb i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije kao nositelj izrade cjelokupnog projektnog prijedloga.

Sastanak je organizirala Tehnička škola Karlovac kao prijavitelj projekta.

U ime osnivača Karlovačke županije na sastanku je sudjelovala zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar kao i zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Andreja Navijalić. 

Skip to content