Na inicijativu JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA održan je radni sastanak predstavnika regionalnih koordinatora Primorsko-goranske, Zadarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije na temu mogućih partnerstava i prijave projektnih prijedloga na 1. poziv programa prekogranične suradnje  INTERREG VI-A Italy–Croatia 2021-2027.

Raspravljalo se o projektnim idejama koje se razrađuju za prijavu kao i o mogućim partnerima s naglaskom na izbor talijanskih partnera.

JU Razvojna agencija Karlovačke županije (JURRA) je u prethodnom programskom razdoblju iz programa prekogranične suradnje sa Italijom 30.6.2022. uspješno završila projekt EXCOVER također, sudjelovala je i u pripremi prijave projekta STREAM kojega provodi Karlovačka županija a JURRA pruža stručnu pomoć u provedbi te je iskazala interes za nastavak projekata Excover i Stream.

Vrijednost projekta EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA (Excover) je bila 2.474.876,05 EUR (pri čemu Europska unija financira projekt s 2.103.644,64 EUR, a vlastito sufinanciranje partnera iznosilo je 371.231,41 EUR). Projekt je provodilo 13 partnera iz Hrvatske i Italije a cilj projekta je promovirati kulturnu i prirodnu baštinu manje ili potpuno nepoznatih područja prekograničnih hrvatskih i talijanskih regija, pomoći im u postizanju održivog i ravnomjernijeg teritorijalnog razvoja temeljenog na boljoj teritorijalnoj i sezonskoj distribuciji turističkih tokova.

Projekt STREAM – STRATEŠKI RAZVOJ UPRAVLJANJA POPLAVAMA teži poboljšanju kapaciteta jedinica lokalne i regionalne (samo)uprave i hitnih službi za upravljanje rizicima od poplava u priobalnim jadranskim regijama. Kako bi se to postiglo, kroz projekt STREAM razvit će se alati i planovi za rano upozorenje i praćenje rizika od poplava. Ukupna vrijednost projekta je 9.411.657,83 € a provodi ga 16 partnera iz Hrvatske i Italije.

Trenutno objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte.

Ukupna financijska alokacija za 1. Poziv iznosi 80.000.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren:

  • od 28. studenoga 2022. do 20. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte
  • od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.italy-croatia.eu

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals

Skip to content