Dana 13.03.2109 u prostorijama Hrvatske zajednice županija  u Zagrebu,
održan je sastanak Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju,
gdje se raspravljalo o suradnji županija i razvojnih agencija na
programima Interreg prekoganične suradnje Teme su bile: prednosti i
poteškoće u provođenju projekata u ovim programima i preporuke za
poboljšanje suradnje. Isto tako, u okviru sastanka nazočni su
informirani o pripremi novih programa za sljedeće proračunsko razdoblje
Europske Unije. Regionalna razvojna Agencija Karlovačke županije aktivno
je sudjelovala na raspravi i davala prijedloge za unapređenje ovog
područja međunarodne suradnje. Kao zasebnu točku sastanka, naša Razvojna
agencija ukratko je predstavila jedan od strateških projekata Karlovačke
županije “Dodir civilizacija-Stari gradovi Karlovačke županije”. Kao
najvažniju komponentu za ostvarenje ovog projekta potrebna su
infrastrukturna ulaganja u kulturne objekte. Stoga je sa naše strane
predložena zajednička inicijativa sakupljanja sličnih ili istih potreba
na razini svih RH županija, u cilju naglašavanja važnosti
infrastrukturne komponente uređenja kulturne baštine, kao prihvatljiv
trošak u novoj financijskoj perspektivi EU. Prijedlog je naišao na
odobravanje te su dogovoreni daljnji koraci.

Skip to content