Dana 21. kolovoza 2019. godineu Ugostiteljskoj školi Opatija u Opatiji održan je sastanak projektnog tima pripreme projektnog prijedloga kroz ograničeni poziv “Uspostave regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.”
Ugostiteljska škola Opatija je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti te joj je omogućeno korištenje bespovratnih sredstava u okviru ovog ograničenog Poziva. Kao partner školi u Opatiji će na projektu sudjelovati i Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac. Uz školu TUŠ partneri na projektu su i Primorsko goranska županija, Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednja škola Ambroza Haračića iz Malog Lošinja, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.
Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000 kuna osiguralo je Ministarstvo turizma. Imenovani centri dostavit će prijedloge projekata za Poziv koji će se financirati kao ograničeni privremeni poziv u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
Na sastanku su sudjelovali ravnatelji škola i predstavnici partnera kao i Javna ustanova regionalne razvojne agencije Karlovačke županije zadužene za savjetodavnu stručnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga. Tema sastanka je predstavljanje poziva uz naglasak na aktivnosti i uloge projektnih partnera na projektu.
Važno je napomenuti da je objavljeni Javni poziv nastavak na poziv “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, a za koji je apliciran projektni prijedlog “Mreža Kom5entnosti” ukupne vrijednosti 31.401.509,81 HRK, prijavitelja Ugostiteljska škola Opatija zajedno sa prethodno navedenim partnerima. Javna ustanova regionalne razvojne agencije Karlovačke županije je zajedno sa Razvojnom agencijom PRIGODA pripremila kompletnu projektnu prijavu.

Skip to content