Dana 28.10.2020. održan je sastanak između Razvojnog centra Novo Mesto iz Slovenije i Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija Karlovačke županije) s ciljem razvoja suradnje na projektima u novoj financijskoj perspektivi 2021. -2027. Na sastanku je, osim predstavnika JURRA KAZUP, sudjelovao i Dino Pečaver, predstavnik Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije. Sastanak je održan on-line preko platforme Zoom.

Na sastanku su predstavljeni projekti u provedbi od strane Razvojne agencije Karlovačke županije te projekti na kojima se pruža stručna pomoć u provedbi, a posebna pozornost posvetila se projektima Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Kao projektni prijedlozi s tendencijom međunarodnog partnerstva predstavljeni su Nikola Tesla Poduzetnički Centar te Špilja Vrlovka /Dorina kuća.

Razvojni centar Novo Mesto predstavio je svoj dosadašnji rad i predložio teme od zajedničkog interesa i načine buduće suradnje u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. Na kraju sastanka definirane su mogućnosti suradnje u pripremi i provedbi zajedničkih projekata u području civilne zaštite, prekograničnih zdravstvenih centara, turizma, izgradnje i opremanja interpretacijskih centara, promocije deficitarnih zanimanja, razvoja poduzetništva te inicijativa za revitalizaciju prekogranične željezničke pruge Ljubljana – Novo Mesto – Metlika – Karlovac.

Veselimo se budućoj zajedničkoj suradnji.

Skip to content