Dana 11.12.2018. godine u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak s predstavnicima Karlovačke županije i Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Na sastanku se raspravljalo o stručnoj podlozi za razvitak poslovnih zona na području Karlovačke županije koju je Razvojna agencija Karlovačke županije izrađivala u suradnji s tvrtkom Illyricum savjetovanje, a temeljem plana i programa rada Karlovačke županije. 

Cilj stručne podloge je definirati one poduzetničke zone koje imaju najveći potencijal za lokalni regionali razvoj, sukladno gospodarskom i socijalnom okruženju i trendovima. Stručna podloga temelji se na provedenoj analizi različitih elemenata vezanih za poduzetničke zone te na objektivnim kriterijima relevantnim za ocjenu stanja poduzetničkih zona u Karlovačkoj županiji. Za ocjenu trenutnog stanja razvitka poduzetničkih zona u Karlovačkoj županiji, utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/19), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18) te ostalih zakonskih i podzakonskih akata relevantnih za poduzetničke zone. 

Na sastanku se razgovaralo o zaključcima stručne podloge te o mogućim doradama odnosno daljnjim koracima koje je potrebno poduzeti za nastavak razvitka poduzetničkih zona na području Karlovačke županije. 

Skip to content