Dana 11. rujna 2019. godine u Uredu župana Karlovačke županije održan je sastanak predstavnika Primorsko goranske i Karlovačke županije na temu raspisanih natječaja iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ te „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Pod vodstvom zamjenice župana dr.sc. Vesne Hajsan Dolinar na sastanku se razgovaralo o nastavku suradnje dviju Županija na pripremi projektnih prijedloga za navedene Pozive. Također, predstavnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije predstavili su nazočnima uvjete i specifičnosti Poziva.

Sastanku su nazočili zamjenica župana Marina Medarić, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin te ravnatelj Regionalne razvojne agencije Vedran Kružić u ime Primorsko goranske županije, zamjenica župana dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar te pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić u ime Karlovačke županije te ravnatelj Vilko Klasan i savjetnica za pripremu i provedbu projekata Dina Šegavić Fanjak u ime Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Važno je napomenuti da su objavljeni natječaji nastavak na Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, a za koji je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija LKarlovačke županije također pripremila i aplicirala projektne prijave u vrijednosti od: 19.202.715,10 HRK za podsektor strojarstva i 25.795.958,05 HRK za podsektor elektrotehnike i računalstva. Također, Ustanova je sudjelovala kao Partner u pripremi projektne prijave za podsektor turizma i ugostiteljstva ukupne vrijednosti 30.000.000,00 HRK.

Skip to content