U petak, 02. srpnja 2021. u Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije, održan je sastanak koordinacijske skupine za razvoj projekta GeotermiKA. Uz tri člana Skupine iz JURRA-e, sastanku su prisustvovali direktor tvrtke GeotermiKA i  tri predstavnika Grada Karlovca.

Dr.sc. Vlatko Kovačić, direktor tvrtke GeotermiKA, uvodno je izvijestio o tijeku pripreme projektno-tehničke dokumentacije. Do sad su izrađena tri ključna dokumenta koja prethode istražnim radovima, a trenutno se od nadležnog Ministarstva očekuje suglasnost na Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nakon čega slijedi Idejni projekt, a potom i Gavni izvedbeni projekt. Očekuje se da će to potrajati do 5 mjeseci, a potom slijede postupci za ishođenje Lokacijske dozvole. „Počeli su se javljati investitori te zaključujemo da je riječ tek o ispitivačkoj fazi, no Grad Karlovac i nadalje slijedi ideju da se projekt financira iz EU fondova, da bi se u konačnici postigla što bolja pregovaračka pozicija i da bi se pod najboljim uvjetima ostvarili ključni ciljevi projekta“, naglasio je Vlatko Kovačić, direktor tvrtke GeotermiKA.

Dr. sc. Vilko Klasan, ravnatelj JURRA-e, izvjestio je o najnovijim saznanjima o mogućnostima financiranja projekta iz fondova EU na razini poznatih i predloženih iznosa financijskih omotnica za projekte OIE iz pojedinih programa. Informirao je o novim spoznajama o implementaciji mjera na razini NPOO i VFO 2021.-2027. te naglasio da postoji čitav niz mogućnosti za financiranje projekta GeotermiKA, što je povoljna okolnost, obzirom na veličinu ulaganja.

„Prilikom aktivnosti unutar Radnih skupina za donošenje VFO za novo financijsko razdoblje, ozbiljno smo djelovali na jačanju argumenata za potporu ulaganjima u obnovljive izvore energije te smo poduzeli sve mjere za implementaciju projekata istraživanja i izgradnje geotermalnih postrojenja, kako bi i naš projekt GeotermiKA na nacionalnoj i EU razini imao ishodište u programskim dokumentima“, izvijestio je Krunoslav Kralj, zamjenik ravnatelja JURRA-e.

Članovi koordinacijske skupine za projekt GeotermiKA iz Grada Karlovca objasnili su da je zadnjih nekoliko godina napravljen velik iskorak te da grad doista puno ulaže u energetsku tranziciju prema OIE, iz svih perspektiva. Predstavnici Grada osobito su zadovoljni tijekom priprema projektne dokumentacije, no izražavaju zabrinutost zbog činjenice da se u ovom trenutku ne može znati kakve će biti prilike za financiranje istražne faze projekta.

Prema Analizi spremnosti gradova za energetsku tranziciju koju je izradila konzultantska tvrtka Apsolon, Karlovac je jedan od najuspješnijih gradova obzirom na spremnost za energetsku tranziciju. U toj je studiji Karlovac naveden kao primjer gradova dobre prakse, pri čemu je pohvaljen projekt GEO4KA, što smatramo predfazom projekta GeotermiKA. Projekt ‘Geothermal Energy Utilization Potential in the city of Karlovac – GEO4KA’ financiran je u iznosu od 60.000 EUR iz EU fonda za inovacije  – iz inicijative European City Facility (EUCF).  Marijana Tomičić iz Grada Karlovca, dodala je da je ne čudi izvrsna pozicija Karlovca u Apsolonovoj studiji, budući da grad nastoji maksimalno ulagati u OIE.

„Nadamo se najboljem, vjerujemo u najbolji ishod i očekujemo skoru realizaciju projekta GeotermiKA“,zaključio je sastanak ravnatelj JURRA-e.

Skip to content