U Karlovačkoj županiji danas je održan sastanak za pripremu projekta STREAM – Strateški razvoj sustava obrane od poplava kojega priprema Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, a Karlovačka županija će ga prijaviti za financiranje iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska. Cilj projekta je smanjivanje šteta nastalih od poplave i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta. 

Karlovačka županija ulaže velike napore u razvoj i unaprjeđenje sustava obrane od poplava a obzirom na potrebu intenzivnih ulaganja i velikih financijskih sredstava koja su potrebna posebna pažnja posvećuje se aktivnostima usmjerenim na pripremu projekta za financiranje iz fondova i programa EU. U ožujku je tako Razvojna agencija pripremila projekt RIME – Emergency Management and Risk Reduction za Interreg Danube a sada je u pripremi još jedan projekt koji je usmjeren na strateški razvoj sustava obrane od poplava koji će pridonijeti unaprjeđenju obrane od poplava na nebranjenim područjima Karlovačke županije.

U razradi aktivnosti sudjeluju ispred Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana i Josip Ribar, Goran Franković iz Vatrogasne Zajednice Karlovačke županije te iz Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr.sc. Vilko Klasan, ravnatelj, Krunoslav Kralj, zamjenik ravnatelja, Eva Maria Sobotik – Pavan i Ana Barković.

Skip to content