U ponedjeljak, 21.01.2019. godine, u dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, održan je operativni sastanak tima za pripremu projektnog prijedloga u okviru Javnog poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, na kojem su bili nazočni i budući suradnici u provedbi.

Tema sastanka bila je upoznavanje sa projektom i Pozivom te odnosi i obaveze prijavitelja i suradnika. 

Na sastanku su definirani izazovi u području strukovnog obrazovanja kao i mogućnosti njihovog rješavanja kroz realizaciju projekta Regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju. Također, raspravljano je o konkretnim modalitetima i načinima suradnje te su dani prijedlozi suradnje. 

Svi prisutni predstavnici javnih ustanova za strukovno obrazovanje potvrdili su činjenicu da je suradnja između stukovnih škola neophodna te su iskazali spremnost za suradnju, koja će se naknadno detaljno definirati. 

Sastanku su nazočili predstavnici Karlovačke županije, UO za školstvo, Ravnatelji Tehničke škole Karlovac i Turističko ugostiteljske škole Karlovac sa suradnicima, predstavnica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Karlovac, prestavnici strukovne škole Gospić, srednje škole Slunj, Obrtničko-tehničke škole Ogulin te tim Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Skip to content