U sklopu projekta Nikola Tesla Poduzetnički centar gdje stručnu pomoć u provedbi pruža Javna ustanova Regionalna razvojna agencija a provode ga Karlovačka županija, Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana i Gimnazija Karlovac održano je promotivno događanje pod nazivom „Inovacije- Garancija budućeg razvoja“. Projekt Nikola Tesla poduzetnički centar predstavila je voditeljica projekta Monika Cegur a nakon uvodnih pozdravnih riječi županice Karlovačke županije Martine Furdek Hajdin, gradonačelnika grada Karlovca Damira Mandića, ravnateljice gimnazije Karlovac Snježane Štranjgar te v.d. direktorice Poduzetničke zone Korana Marije Sertić interaktivno predavanje pod nazivom „Zašto inovacije?“ održao je prof. dr. sc. Miljenko Šimprage.

U drugom dijelu predavanja  inovatori Marko Marković, Ivan Mikšić, Domagoj Boljar i Albert Gajšak podijelili su sa prisutnima svoj put, iskustava i izazove s kojima su se susretali kao inovatori i poduzetnici te su predstavili svoje inovacije.

Organizacija događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (referentne oznake KK.03.1.2.31.0001.), započeo je 01.03.2021. godine, a traje do 31.12.2023. godine. Svrha projekta je stvaranje pozitivne poduzetničke klime u vidu povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticanja samozapošljavanja, pružanja pomoći u stvaranju novih MSP-ova te povećanja broja novih radnih mjesta u Karlovačkoj županiji. Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri u provedbi su Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana te Gimnazija Karlovac. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content