Dana 19. veljače 2020. na inicijativu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak s predstavnicima Općine Lasinja u prostorijama Općine Lasinja s početkom u 9:00 sati.

Sastanak je održan u okviru redovitih terenskih koordinacija sa javno pravnim tijelima sa područja Karlovačke županije. Svrha sastanka je dodatno jačanje međusobne suradnje, posebno u područjima stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se mogu financirati EU sredstvima, edukaciji, strateškom planiranju te informiranju o aktualnostima vezanim za javne politike EU, fondove EU i druge instrumente potpore koji su na raspolaganju javnom sektoru.

Teme sastanka bile su nova financijska perspektiva EU 2021 – 2027, status projekata Općine Lasinja financiranih kroz Program poticanja lokalnih razvojnih projekata te priprema za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. s osvrtom na projekt JURRA -e Tehnička pomoć.

Na sastanku su sudjelovali načelnik Općine Lasinja g. Željko Prigorac sa svojim zamjenikom g. Marijom Perčićem, pročelnica gđa Katarina Bortiek i voditeljica projekta Zaželi gđa Lucija Potesak Perčić te zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj  i Ana Kučinić, voditeljica odjela  za pripremu i provedbu projekata i programa potpore.

Lasinja

Skip to content