Dana 3. lipnja 2020. održan je info webinar u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike s ciljem predstavljanja noviteta ovogodišnjeg LIFE natječaja 2020.

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.

1. lipnja objavljen je Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu 

  • do 55 % prihvatljivih troškova,
  • osim projekata iz prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %,
  • odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020. možete pronaći na poveznici 

Skip to content