Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije održala je webinar u sklopu obrazovnih aktivnosti projekta „KaŽu5 EduKA II“ i to 4. Modul edukacija pod nazivom „Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)“. Modul se sastojao od sljedećih tema: „Uvod u upravljanje projektnim ciklusom“, „Faza analize i planiranja“, „Upoznavanje s uputama za prijavitelje“, „Izrada projektne prijave I dio (opisni dio projekta)“, „Izrada projektne prijave II dio (procjena troškova i izrada proračuna projekta)“, „Rad u sustavu MIS i eFondovi (prijava projekta)“, te „Zaključak i osvrt na 4. Modul“.

Dana 6. listopada 2020. održana je edukacija na temu: “Uvod u upravljanje projektnim ciklusom“ koju je održao ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, dr.sc. Vilko Klasan. Polaznici su se upoznali s procesom upravljanja projektnim ciklusom, njegovim razvojem te osnovnim pojmovima. Također, polaznici su dobili uvid u samu strukturu procesa upravljanja projektima i načinima postizanja njegovog cilja. Tako su u predavanju razrađeni i stavljeni u korelaciju svi elementi za postizanje tog cilja. Na edukaciji je bilo govora i o odnosu između pojma programa i projekta, koje su im dodirne točke, a koje različitosti.

Dana 8. listopada 2020. održan je webinar na temu „Faza analize i planiranja“. Webinar je održala v.d. voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata i programa, Antonija Perač Fištrović. Na edukaciji je bilo govora o razradama faza analize i planiranja kao dijelova projektnog ciklusa. Tako se faza analize dijeli na analizu dionika, analizu problema, analizu ciljeva i analizu strategije, koji su detaljnije prikazani i objašnjeni pomoću matrica, problemskog stabla i dijagrama. U fazi planiranja projekt se detaljno razrađuje u tri koraka, a to su: Izrada logičke matrice, detaljna razrada aktivnosti i izrada proračuna.

Sljedeća tema „Upoznavanje s uputama za prijavitelje“ održana je dana 13. listopada 2020. Edukaciju je održaoamjenik ravnatelja, Krunoslav Kralj. Na edukaciji je detaljnije opisan sadržaj Uputa za prijavitelje u fazi projektnog ciklusa (u daljnjem tekstu UzP). Bilo je govora o čemu ovisi tip „UzP-a“ u odnosu na vrste dodjela bespovratnih sredstava. Nadalje, objašnjeno je što je to „Javni poziv“, odnosno „Poziv za dostavu prijedloga“. Na kraju su u prezentaciji objašnjene četiri glavne cjeline samih „UzP“.

Dana 15. listopada 2020. održan je webinar na temu „Izrada projektne prijave I dio (opisni dio projekta)“. Webinar je provela v.d. voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu projekata Dina Šegavić Fanjak. U edukaciji su zasebno i redoslijedno definirani opisni dijelovi projektne prijave. Objašnjeno je koji se podaci unose u početni „opći dio“ projekta i u „Podaci o projektu“. Također, objašnjeno je što se upisuje pod ciljeve projekta, a što pod pokazatelje projekta te kakva je njihova povezanost s elementima projekta. Edukacija je završena s prikazom horizontalnih načela u projektnoj prijavi te na što se referira informiranje i vidljivost projekta.

Edukacija održana dana 20. listopada 2020., nastavak jea prijašnju pod nazivom „Izrada projektne prijave II dio (procjena troškova i izrada proračuna projekta)“. Održao ju je savjetnik ravnatelja Zoran Lukšić. Polaznici su se upoznali s odjelom troškova projekta, kao i koji uvjeti moraju biti zadovoljeni kako bi ti troškovi bili prihvatljivi. Tako se troškovi dijele prema prihvatljivosti, vrstama, aktivnostima i izvorima financiranja. Sve troškovne podjele prikazane su kroz brojne primjere prihvatljivih i neprihvatljivih troškova u samoj prezentaciji.

Dana 22. listopada 2020. savjetnik ravnatelja Zoran Lukšić i v.d. voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu projekata Dina Šegavić Fanjak, održali su edukaciju na temu: „Rad u sustavu MIS i eFondovi“. Ukratko je bilo riječi o sustavu MIS kao integriranom informacijskom sustavu za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014.-2020. Za novu financijsku perspektivu od 2021.-2027., koristit će se sustav eFondovi koji je detaljnije opisan i prikazan kroz primjere.

Posljednja tema pod nazivom „Zaključak i osvrt na 4. Modul“ održana je dana 27. listopada 2020. Navedena tema osmišljena je kao objedinjavanje i sažetak svih održanih tema te kao međusobna interakcija između svih predavača i polaznika 4. Modula on-line edukacija.

Materijale sa svih edukacija možete pronaći niže u tekstu.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, temeljem poziva za iskaz interesa, putem e-mail adrese [email protected] .

Projekt „KaŽu5 EduKA II“ sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s naglaskom na novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

Prilozi:

4.1. Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

4.2. Faza analize i planiranja

4.3. Upoznavanje s uputama za prijavitelje

4.4. Izrada projektne prijave I dio

4.5. izrada projektne prijave II dio

4.6. Rad u sustavu MIS i eFondovi

Zaključak i osvrt na Modul 4

 

Skip to content