U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice odobreno je sufinanciranje projekta sa područja Karlovačke županije. Odluka o odabiru projekata donesena je 3. ožujka ove godine, a popis projekata te pripadajući odobreni iznosi financiranja se mogu pronaći na slijedećem linku:

Skip to content