Odobren je projekt za unapređenje cikloturizma u Karlovačkoj županiji “Bike4River” za koji je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo izradila prijavu.Nakon obavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu 2019. Godini Ministarstvo turizma objavilo je Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Karlovačka županija ostvarila je najbolji rezultat od ostalih kontinentalnih županija s projektom „Bike4River“, te je odobrena potpora od 407.200,00 kn. Ovom odlukom o odabiru projekata i dodjeli potpora, nastavlja se razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji i to trećom fazom „Bike4River“. U sklopu treće faze izraditi će se Pravilnik za standard „Bike&Bed“ za smještajne kapacitete, urediti će se 5 vidikovaca i odmorišta, te će se postaviti pet brojača biciklističkog prometa, kao i deset informativnih cikloturističkih ploča duž biciklističkih ruta Karlovačke županije.

Skip to content