Odluke i dokumenti

1. Plan razvoja Karlovačke županije, općenito

Odluka o pokretanju postupka izrade PRKŽ

2. Županijsko partnersko vijeće

Odluka o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća i imenovanju njegovih članova
POSLOVNIK O RADU ŽPV
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ŽPV-a Karlovačke županije i imenovanju njIhovih članova
Rješenje o razrješenju članice ŽPV-a od 21. lipnja 2021.
Odluka o izmjeni Odluke od 21. lipnja 2021.
Odluka o izmjenama Odluke od 25. lipnja 2021.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ŽPV-A OD 18. SIJEČNJA 2021.
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE OD 18. SIJEČNJA 2021.
ODLUKA O SUGLASNOSTI ŽPV

3. Radne skupine za izradu Plana razvoja

Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupne za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.
OPIS DJELOVANJA I PLAN RADA RADNE SKUPINE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 2021.-2027.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. od 2. lipnja 2021.
Odluka o izmjenama odluke o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027. od 1. veljače 2022.
Odluka o osnivanju tematskih radnih skupina - Eva Sobotik Pavan
Održivo gospodarstvo i društvo - Ivana Šulentić
Odluka o izmjenama i dopunama članova TRS Održivo gospodarstvo i društvo 25.3.2021.
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju TRS i imenovanju njihovih voditelja
Jačanje otpornosti na krize - Ksenija Silaj
Odluka o izmjenama i dopunama članova TRS Jačanje otpornosti na krize 5.5.2021.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova TRS Jačanje otpornosti na krize 21.6.21.
Zelena i digitalna tranzicija - Martina Dvoržak
Ravnomjeran regionalni razvoj - Martina Kiseljak
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova TRS Ravnomjeran regionalni razvoj 21.6.21
Komunikacijska strategija
Strategija savjetovanja
Skip to content