Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR , a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je ukupna alokacija za navedeni tip operacije 150.000.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je do 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

Poveznica na navedeno javno savjetovanje je sljedeća: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19469

Skip to content