Europska komisija je objavila nove pozive koji dopunjuju ranije akcije kojima je cilj razvoj tretmana i cjepiva kroz organizaciju i provođenje kliničkih ispitivanja za razvoj obećavajućih terapeutika i cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19. Navedeni pozivi će podržati razvoj velikih mreža i suradnje unutar i izvan Europske unije, te će također ojačati infrastrukture potrebne za dijeljenje podataka, ekspertize, istraživačkih resursa i ekspertnih usluga među istraživačima i istraživačkim organizacijama. Ovi žurni pozivi su namijenjeni istraživanjima koja će obuhvatiti kratkoročnu do srednju prijetnju, kao i pripremiti nas za budućnost. Doprinijeti će izgradnji Europskog nadzornog tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA), koje će omogućiti da EU predvidi buduće pandemije te da se bolje nosi s njima.

Pozivi će biti otvoreni 15. travnja 2021., s rokom prijave do 6. svibnja.2021.

Slijede nazivi poziva s poveznicama na njihove mrežne stranice:

  • HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01

  • HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02

  • HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01

  • HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02

Skip to content