Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu i to za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Više informacija o operativnim programima s detaljnim rasporedom mogu se preuzeti na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr

Poveznica:

https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/?fbclid=IwAR3EQT6MGFEAz1yg9NiO5ZmoPbnzzrmDUHtXU9rAHbU31kgz7KO_chTk2u4

Napomena: indikativni godišnji planovi objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrže popise poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade planova te su podložni izmjenama i dopunama sukladno poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Skip to content