U okviru Programa Konkurentnost i kohezija predviđeni su natječaji za modernizaciju ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju te modernizaciju, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja. Za osnovne škole koje imaju sjedište na brdsko-planinskom i potpomognutom području predviđen je natječaj za izgradnju i opremanje školskih dvorana. Također, za JLP(R)S-ove i ustanove u kulturi najavljeni su natječaji za obnovu i gradnju kulturne infrastrukture (narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora), uključujući i nabavu opreme.

Kroz Integrirani teritorijalni program predviđeni su natječaji za izradu strategija razvoja urbanih područja. Također, potpora će se usmjeriti na obnovu i valorizacija kulturne baštine, ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja, ali i zaštita ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine te parkova i šuma.

Skip to content