Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa. Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“, vrijedan 7.400.000,00 EUR, podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“,vrijedan 3.000.000,00 EUR, podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“, vrijedan 1.534.000,00 EUR, podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanja i hlađenja.

Pozivi su otvoreni do 29. studenog 2021. Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu). Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznicama mrežne stranice Programa:

https://eeagrants.hr/povecanje-kapaciteta-za-proizvodnju-solarne-energije-2/

https://eeagrants.hr/izrada-tehnicke-dokumentacije-za-koristenje-geotermalne-energije-2/

https://eeagrants.hr/proizvodnja-energije-iz-mora-2/

Skip to content