Zajednica EIT-a (Europskog instituta za inovacije i tehnologiju) poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima inicijative Novi europski Bauhaus (NEB).

 

 

Aktivnosti uključivanja građana

Zajednica EIT-a poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima inicijative Novi europski Bauhaus na razvoj dugoročnih rješenja u suradnji s građanima kako bi se izvršila transformacija koja odgovara potrebama šire zajednice.

Poziv ima za cilj raditi na aktivnostima u kojima se od građana i krajnjih korisnika ne traži samo da identificiraju relevantne izazove svog grada usklađene s izazovima Novog europskog Bauhausa, već su i osnaženi da zajedno stvaraju potencijalna rješenja u procesu ideje. Očekuje se da će poticati usvajanje održivijih navika, kroz sukreaciju novih proizvoda, usluga ili rješenja s građanima, osnažujući građane da implementiraju nova rješenja u svojim zajednicama i pokrećući promjene aktivnim utjecajem na lokalne politike.

Nadalje, svi prijedlozi moraju u svoje projekte ugraditi i integrirati sve tri temeljne vrijednosti inicijative Novi europski Bauhaus (održivost, estetika, uključenost) i sva tri ključna načela inicijative (višerazinski, participativni, transdisciplinarni pristup).

Stopa financiranja je 100%, do 15.000 € po svakom projektu.

Prijave se primaju do 29. svibnja 2022., a više informacija potražite na poveznici: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

 

Sukreiranje javnog prostora uz uključivanje građana

            Zajednica EIT-a poziva prijavitelje da razviju i predaju prijave usklađene s vrijednostima  inicijative Novi europski Bauhaus usmjerene na naseljena mjesta i naš odnos s prirodnim okolišem; izvan izgrađenog prostora. To je praktičan pristup otkrivanju lijepih, održivih i uključivih načina života i njihovom korištenju da inspiriramo naš put naprijed.

Poziv ima za cilj riješiti izazove s kojima se gradovi, prigradska i ruralna područja suočavaju, s naglaskom na NEB izazovima inovacije i djelovanja u javnim prostorima kroz uključivanje građana u njihovom ponovnom osmišljavanju, planiranju i oblikovanju. Poziv će identificirati inspirativne, održive i uključive prijedloge projekata, demonstrirajući nova rješenja koja pospješuju transformaciju gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi, donoseći osjećaj pripadnosti, obraćajući se na potrebe teritorija, zajednice kojima je potrebna posebna pozornost, te transformiranje lanaca vrijednosti i života materijala prema cirkularnosti.

Svi projektni prijedlozi moraju u svoje projekte ugraditi i integrirati sve tri temeljne vrijednosti inicijative Novi europski Bauhaus (održivost, estetika, uključenost) i sva tri ključna načela inicijative (višerazinski, participativni, transdisciplinarni pristup).

Stopa financiranja je 100%, do 45.000 € po svakom projektu.

Prijave se primaju do 29. svibnja 2022. a više informacija potražite na poveznici: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/

 

Natječaj za potporu novim europskim lokalnim inicijativama

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave s manje od 100.000 stanovnika i koje imaju sve nadležnosti potrebne za provedbu podnesenog projektnog prijedloga.

Odabrani projekti morat će poticati  tri komplementarne vrijednosti Novog europskog Bauhausa u svakodnevnom životu, životnim prostorima i iskustvima, a to su: održivost, estetika i uključivanje.

Prijavljuju se napredne projektne ideje za obnovu postojeće infrastrukture ili javnog prostora, a potporu skupine interdisciplinarnih stručnjaka kroz tehničku pomoć dobit će 20 lokalnih projekata iz EU-a.

Posebno potičemo male gradove i općine srednje veličine da prijave svoje projekte. Iz tog je razloga ovaj poziv namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave s brojem stanovnika koji ne prelazi brojku od 100.000 i utire put uravnoteženoj zastupljenosti različitih vrsta prostora i mjesta diljem EU-a.

Natječaj za potporu novim europskim lokalnim inicijativama otvoren je 30. ožujka 2022. a prijave se zaprimaju do 23. svibnja 2022. do 17:00 sati (CEST).

Više informacija o natječaju potražite na: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=cprexgr

 

Aktivnosti Nacionalne platforme za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske možete pratiti na sljedećoj poveznici: https://regea.org/nacionalna-platforma-za-novi-europski-bauhaus-republike-hrvatske/ .

Skip to content