Dani europske baštine su kulturni događaji koji se najviše slave i kojeg dijele europljani. Sastoji se od 70 000 događaja organiziranih svake godine koji privuku oko 30 milijuna posjetitelja u 50 europskih država potpisnica Europske kulturne konvencije.

  1. Poziv za podnošenje prijava za potporu projektima nositelja Oznake europske baštine

Poziv će osigurati financiranje (do 14 500 EUR) za kratkoročne projekte koji će biti dovršeni u 2022. godini, a koji pokazuju snažnu europsku dimenziju. Prioritet će imati projekti koji posebno potiču digitalnu transformaciju i digitalnu baštinu, održivi kulturni turizam, izgradnju kapaciteta te otpornost i oporavak, osobito u kontekstu pandemije COVID-19.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosit će 14 500 eura.

Više info o samom pozivu možete naći na:

Call for Applications for the Support of European Heritage Label Projects | European Heritage Days

  1. Poziv za priče o danima europske baštine

Svaki događaj Dani europske baštine i svaki posjetitelj tih događanja predstavlja jedinstvenu europsku priču. Europska unija i nacionalni koordinatori Dana baštine odlučili su raspisati poziv za dane europske baštine. Cilj ove inicijative je istaknuti priče ovih događaja te dati glas strastvenim pojedincima, organizacijama i udrugama koji žele podijeliti svoju priču.

Prvobitno pokretanje Poziva za priče o danima europske baštine 2018. pretvorilo ga je u jednu od ključnih inicijativa u sklopu Europske godine kulturne baštine (EYCH).

Konkurentne potpore usmjerene su na projekte usmjerene na aktivnosti kulturne baštine koji će koristiti ljudima i zajednicama. Korisnicima ovog poziva bit će dodijeljeno do 10.000 eura.

Više info o ovom pozivu:

European Heritage Days Stories 2022 | European Heritage Days

Rok za dostavu projektnih prijedloga je ponedjeljak, 17. siječnja 2022., u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Prijave se šalju na [email protected]

Skip to content