Cilj Poziva je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama angažiranjem pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika kako bi se pridonijelo poboljšanju obrazovnih postignuća učenika, njihovoj uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju što posredno utječe i na smanjenje dječjeg siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u 20 osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20, 151/22).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 29.9.2023. godine.

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 21.8.2023.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 24.000.000,00 EUR ( 180.828.000,00 kn).

Sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obvezno, pri čemu su stope sufinanciranja određene sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017). Ako je osnivač druga pravna ili fizička osoba sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, primjenjuje se stopa sufinanciranja vezana uz grad u kojem je osnivač smješten:

  • 5% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u kategorijama ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (I. i II. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u kategorijama ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (I.- IV. skupina),
  • 10% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (III. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj ili trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (V. i VI. skupina),
  • 15% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (IV. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u drugoj ili prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (VII. i VIII. skupina).

Projektna prijava te svi dokumenti/obrasci dostavljaju se u elektroničkom obliku u formatu kako je navedeno u Uputama za prijavitelje i to isključivo posredstvom aplikacije dostupne na poveznici https://pun.eupozivi.esf.hr/ sukladno koracima i proceduri opisanoj u Korisničkom centru dostupnom na prethodno navedenoj poveznici.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Natječaji – Europski socijalni fond (esf.hr).

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv na online informativnu radionicu u sklopu Poziva  SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Online informativna radionica održat će se 11. kolovoza 2023. godine putem platforme Zoom, s početkom u 10.00 sati, u svrhu detaljnijeg informiranja potencijalnih prijavitelja i/ili partnera o uvjetima Poziva. Očekivano trajanje radionice je do 12.00 sati.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac do četvrtka, 10. kolovoza 2023. godine, do 14.00 sati.

Nakon isteka roka za prijavu svi prijavljeni sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju te poveznicu za pristup radionici na dan održavanja radionice.

Skip to content