Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru inicijative 6. NPOO-a, reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada strategija zelene urbane obnove.

Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju. Pod Strategijom zelene urbane obnove podrazumijeva se akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (eng. Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu minimalno 10 Strategija na lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 31. listopada 2022. godine u 9:00 h.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 2.500.000,00 kuna, odnosno 331.807,02 eura.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • najniži iznos 100.000,00 kuna, odnosno 13.272,28 eura
  • najviši iznos 250.000,00 kuna, odnosno 33.180,70 eura

Projektni prijedlozi se podnose kroz sustav eNPOO nadležnom tijelu unutar roka određenog Uputama za prijavitelje. Zaprimanje i registracija vrši se automatski putem sustava eNPOO.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Izrada strategija zelene urbane obnove” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

Skip to content