Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” koji će se financirati iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Pozivom su propisani obvezni i dodatni kriteriji za odabir najpotrebitije djece. Obvezan kriterij za sudjelovanje u projektu je – „djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu“, a prema dodatnim kriterijima u projekt se može uključiti najviše 10% od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj osnovnoj školi.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 25.000.000,00 kuna, od čega je najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti po pojedinom projektu 200.000,00 kuna, a najviša 1.000.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 10.05.2021. godine, a ističe 30. srpnja 2021. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2021-2022/

Skip to content