Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” koji će se financirati iz sredstava Europskog socijalnog fonda, nadležnog tijela Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Prihvatljivi prijavitelji su dječji vrtići sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, i jedinice lokalne samouprave.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000,00 kn, od čega je najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti po pojedinom projektu 500.000,00 kuna, a najviša 6.000.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. ožujka 2021. godine, odnosno ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (ovisno što prije nastupi).

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/

Skip to content