Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. siječnja 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“ koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 127.500.000,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 22.500.000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 08. veljače 2021. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 22. ožujka 2021. godine.

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/

Skip to content