Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ koji će se financirati iz sredstava Europskog socijalnog fonda, nadležnog tijela Ministarstva turizma i sporta.

Pozivom će se financirati projekti koji će financirat socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.655.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 23.506.750,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 4.148.250,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 19.03.2021., a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 18.05.2021. godine, odnosno ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (ovisno što prije nastupi).

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-ii/

Skip to content