Ministarstvo kulture i medija, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., 1. ožujka 2023. objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u stopostotnom su javnom vlasništvu, a namijenjena su obavljanju kulturne djelatnosti i nisu oštećene u potresu.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili su osnovane od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Prihvatljive projektne aktivnosti su: izrada projektne dokumentacije (isključivo retroaktivno), provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te dodatno provedba mjera za povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te provedba mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete.

Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.

Ukupna raspoloživa sredstva osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu RH u okviru poziva iznose 39.816.842,52 eura (300.000.000,00 kuna). Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000,00 kuna), a najviši 3.981.684,25 eura (30.000.000,00 kuna).

Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama sustava eNPOO https://fondovieu.gov.hr/pozivi, gdje će se objavljivati i obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva.

Početak podnošenja projektnih prijedloga počinje od 17. travnja 2023. i traje do 31. prosinca 2023., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Potencijalnim prijaviteljima je na raspolaganju mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost, a odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Korištenje stručne podrške nije uvjet za podnošenje projektnog prijedloga na Poziv.

Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do 8. ožujka 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na e- adresu: [email protected].

Skip to content