Ministarstvo zdravstva objavilo je 30. listopada 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2“. Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i sa sljedećim pravnim statusom: - udruge koje u svom statutu ili Registru udruga imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, - zaklade koje u svom statutu imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, - ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, - jedinice lokalne i područne samouprave. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati kroz SF MIS sustav. Više informacija i popis dokumentacije dostupno je na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-2/

Skip to content