Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“.  Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 HRK, a stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 04. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Natječajna dokumentacija i ostale informacije dostupne su na slijedećem linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-iii/

Skip to content