Nakon gotovo tri godine pregovora, 23. lipnja 2021. postignut je politički dogovor za čitav zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u visini od 373 milijarde eura. To je završni korak u zakonodavnom postupku kojim se omogućuje da zakonodavstvo o kohezijskoj politici stupi na snagu 1. srpnja, ali se primjenjuje retroaktivno od 1. siječnja 2021.

Potpora pametnom i održivom rastu u regijama EU-a

Nova kohezijska politika treba pojednostavniti postupke, učiniti ulaganja djelotvornijima i uskladiti ih s tranzicijom regija prema klimatski neutralnoj Europi u okviru Zelenog plana i oporavka od koronakrize.

Kao što je i više puta već najavljeno, znatan dio sredstava dodijelit će se projektima kojima se promiče pametan rast i zeleno gospodarstvo.

Nova kohezijska politika planira:

-preusmjeriti najmanje 30 posto regionalnih sredstava u djelovanje u području klime

-biti u skladu s ciljevima povezanih s okolišem, klimom, biološkom raznolikošću i kružnim gospodarstvom

-ulagati u održivi rast i stvarati radna mjesta

-ponuditi prilagođenu potporu najudaljenijim regijama, otocima i područjima s depopulacijom

-staviti naglasak na istraživanje i inovacije

-dodijeliti najmanje 8 posto sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj održivom urbanom razvoju

Sredstva za kohezijsku politiku djelomično dolaze iz dugoročnog proračuna EU-a i iz instrumenta „EU sljedeće generacije”.

Kohezijska politika osmišljena je radi promicanja sveukupnog ujednačenog razvoja,  i u sklopu te politike provode se aktivnosti koje vode jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije, a novim paketom uredbi uredbi uređuje se regionalna suradnja i kohezijska politika nakon 2020. Cilj je prilagoditi kohezijsku politiku EU-a novim okolnostima u kontekstu novog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. ali i odgovoriti na neočekivane posljedice pandemije koronavirusa.

Link sa  cijelom zakonodavnom paketom Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021.-2027. možete naći tu: https://razvoj.gov.hr/print.aspx?id=4626&url=print

Skip to content