Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u okviru programa Ideas Powered for Business  objavio šesti poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove, počevši od 1. pa do kraja listopada 2021.g.

Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.

Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna (50%)  i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan) (75%), do maksimalnog iznosa od 1500 EUR po poduzeću.

Više informacija o uvjetima i kriterijima za podnošenje prijava nalazi se na internetskoj stranici Fonda za MSP-ove.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/online-services/sme-fund

Skip to content