U okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”.

Natječaj je otvoren do 2. kolovoza 2021. godine.

Ukupna vrijednost Poziva je 1.264.706,00 EUR dok je iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR. Planirano trajanje projekata je 12 – 18 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj a prihvatljivi partneri na projektu mogu biti bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Republici Hrvatskoj.

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada. Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja: STEM u odgoju i obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje, aktivno građanstvo.

Poseban naglasak ovog Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o načinu prijave te dokumentaciji koju je potrebno priložiti nalazi se na službenoj stranici Programa: https://eeagrants.hr/unaprjedenje-vjestina-i-kompetencija-ucitelja-i-drugih-odgojno-obrazovnih-radnika-u-osnovnoskolskom-sustavu-odgoja-i-obrazovanja-2/

Skip to content