Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU9/21). Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Ciljevi i učinci

Ovim Natječajem se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Očekivani učinci provedbe Natječaja su ušteda energije od 0,0059 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 360 t CO2/god.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi.

Sredstva

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Više o natječaju na Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content