Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u  2021. godini

Javni poziv otvoren je do 29. ožujka 2021. godine.

Predmet Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina, ovisno o grupi na koju se prijavljuje.

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 300.000,00 kn, podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama od a) do e) i za svaku grupu definirana je najviša vrijednost sredstava koja se može dodijeliti pojedinom posebnom progamu:

  1. a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama / indikativna vrijednost 95.000,00 kn, najviši iznos po prijavi 25.000,00 kn;
  2. b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama / indikativna vrijednost 75.000,00 kn, najviši iznos po prijavi 12.500,00 kn;
  3. c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično) / indikativna vrijednost 22.000,00 kn, najviši iznos po prijavi 8.000,00 kn;
  4. d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine / indikativna vrijednost 60.000,00 kn, najviši iznos po prijavi 20.000,00 kn;
  5. e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola / indikativna vrijednost 53.000,00 kn, najviši iznos po prijavi 15.000,00 kn.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu koja može obuhvatiti više posebnih programa prema navedenim grupama. Za pojedinu grupu može se prijaviti više različitih programa, ali ukupno najviše šest (6) posebnih programa. U Javnom pozivu definirani su prihvatljivi troškovi za svaku grupu.

Dokumentacija Javnog poziva dostupna je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-2021-godini/4204

Skip to content