Dana 29. listopada 2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju  jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici. 

Učitavanje prijave počinje dana 3. prosinca 2020. u 9 sati, a prijava na Poziv počinje dana 11. prosinca 2020. u 9 sati.

Sve informacije o Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra,  te popis tražene dokumentacije, dostupne su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

(Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra)

Skip to content