Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka do 2. travnja 2021. godine.

Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj: 135/2020.), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 u ukupnome iznosu do 850.000,00 kuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2021. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 1.300,00 kuna za pojedinog učenika.

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/1993., 29/1997., 47/99., 35/2008. i 127/2019.) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja je 850.000,00 kn. Sredstva se raspoređuju u okviru Posebnog programa obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina. Maksimalno mogući iznos koji će se odobriti po prijavi ovisi o broju učenika za koje se traže sredstva po pojedinoj prijavi, a po jednom učeniku može se odobriti najviše 1.300,00 kn.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s dokumentacijom za natječaj nalazi se na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-provodjenje-posebnih-oblika-nastave-ljetne-skole-za-ucenike-pripadnike-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-skolskoj-godini-2020-2021/4205

Skip to content